Advokat Stockholm
   Christer Hansson Advokatbyrå  
Tegnérgatan 1, 4 tr,  111 40 Stockholm
Telefon: 08-24 40 62  Telefax: 08-24 74 08
  E-post:
christer.hansson.advokatbyra@telia.com

 

Besöksinformation     Kontakt

 

 
Presentation:

Christer Hansson Advokatbyrå tillhandahåller juridisk konsultation och juridiskt biträde
inom bland annat följande rättsområden:Arvsrätt
 
Asyl och invandrarrätt
 
Brottmål
 
Brottsofferjuridik
 
Familjerätt
 
Juridik för företagare
 
 Juridik för föreningar
 
Skadestånd

 

 
           Kronofogdemyndigheten      Rättshjälpsmyndigheten      Försäkringskassan      Naturvårdsverket      Socialstyrelsen     Skatteverket     Lantmäteriet     Polisen
 
           Brottsoffermyndigheten        Åklagarmyndigheten          Kriminalvårdsverket     Migrationsverket       Bolagsverket       Trafikverket      Domstolar        
SKL